Digital træning – med Frontread

Øjet er i stilstand, når vi læser. Det fungerer som en kikkert, der skal stille skarpt. For hver gang du har læst 2-3 cm. skal øjet flytte sig og hoppe hen til næste 4-5 ord og stille skarp.

Øjet fungerer som en kikkert

Når du gerne vil træne op til at løbe en maraton, så nøjes du ikke med at løbetræne ture i skoven af forskellig længde og varighed. Du går formentlig også i fitness centret og træner benmuskler, og ryg og udholdenhed og kondition i romaskinen og på cyklen.

På PowerReader kurset arbejder vi også med fysikken. Især øjet eller synet, som jo er det der sammen med hjernen styrer læsningen.

Øjenspændvidde

Gennem digitale træningsøvelser, udvider vi øjenspændvidden Din spændvidde er den mængde tekst, du kan se skarpt og rumme i synsfeltet uden at flytte øjnene. Jo mere tekst du kan rumme og se tydeligt, jo nemmere vil du opleve, det er at læse, fordi du læser mere i helheder og skal flytte blikket færre gange. De fleste mennesker har en spændvidde på omkring 1 til 1,5 cm. Det er ikke ret meget og skyldes, de kun anvender den del af synsfeltet, hvor de ser helt skarpt. Du kan dog optræne den del af dit synsfelt, hvor du ser knapt så skarpt – så du kan opnå en spændvidde på 4 cm. Meget rutinerede og trænede læsere kan komme helt op på 8 cm.

Arbejdshukommelse

Når du læser er din arbejdshukommelse på overarbejde. Den holder styr på de ting, du er i gang med lige nu. Det er den god til, men den kan ikke fastholde ret meget information af gangen. Højst 7 til 9 ting. Hvis du har prøvet at handle ind uden huskeseddel, så ved du også, hvor svært det er at komme hjem med det rigtige, hvis der bare er mere end 5 ting, du skal huske. Når du læser, bevæger teksten sig fra papiret eller skærmen gennem øjnene til arbejdshukommelsen, hvorfra bevidstheden behandler informationen. Det er derfor vigtigt, at du kan huske, det du læser, mens bevidstheden arbejder. Det er også vigtig, at du kan tømme arbejdshukommelsen igen, så der kan blive plads til det næste, du læser.

Du får en masse brugbare værktøjer i PowerReader forløbet til at forbedre din arbejdshukommelse. Værktøjer du ikke kun får gavn af i forbindelse med din læsning, men i dit arbejds- og privatliv i det hele taget!